Friday, November 1, 2013

Sepuluh Minit Aku.

Aku perhati satu satu
Aku renung tenang
Aku lihat.. Dalam.

Aku tutur sebiasa aku
Aku senyum seburuk selalu
Aku bertanya jawab selancar boleh

Sebaliknya.

Aku perhati satusatu
Aku renung tenang
Aku lihat.. Dalam

Aku simpan rindu
Aku sorok kasih
Aku buang sedih
Aku pamer gembira
Aku curah ketawa
Aku pajakkan hati sebagai kotak suara.

Aku bisu. 
Bisu pada satu fasa dimana aku mikirkan prosa yang aku cipta.

Sepuluh minit aku.
Kelu.

No comments:

Post a Comment